Právní vztahy ve stavebnictví, nemovitosti

Právní vztahy ve stavebnictví, nemovitosti

Poskytujeme právní poradenství ve všech aspektech procesu výstavby od záměru výstavby přes realizaci stavby až po dokončení a provoz stavby (včetně prodeje a pronájmu).

Naše specializace zahrnuje:

1. Přípravu smluvní dokumentace (smlouvy o dílo mezi dodavatelem a investorem, subdodavatelské smlouvy, smlouvy o sdružení, smlouvy o financování, atd.).
V přípravné fázi projektu se zaměřujeme zejména:

 • na odstranění nejasností ve smluvní dokumentaci, její efektivnost, praktičnost, s důrazem na minimalizaci nepředvídatelných problémů v rámci smluvního vztahu;
 • na alokaci rizik objednatele a zhotovitele ze smluv o dílo (se zvláštní specializací na obchodní podmínky FIDIC);
 • detailní revizi harmonogramu výstavby, vzorových změnových listů, směrnic, žádostí o informace a vzorové dokumentace pro uplatnění nároků;
 • management smluv.

2. Řešení konfliktních situací během výstavby se zaměřením na předcházení sporů včetně následného vypořádání těchto smluvních vztahů a případné řešení sporů.

Naší doménou je zejména:

 • asistence při řízení stavebních projektů, zejména s ohledem na přípravu nároků vůči investorům či zhotovitelům stavebních děl nebo obranu proti takovým nárokům (claim management, management sporové agendy);
 • řízení času: harmonogramy, zprávy o postupu prací, nároky na prodloužení doby výstavby (EOT claimy), CPM analýzy (analýza metodou kritické cesty), problematika akcelerace, mobilizace, demobilizace a re-mobilizace;
 • změny předmětu děl a změnové procesy;
 • řešení sporů, včetně mediace a arbitráže. Naše specializace spočívá v předcházení sporům, snižování jejich dopadů a v jejich efektivním řešení.

Jako jedna z mála kanceláří na českém trhu se specializujeme na aplikaci smluvních podmínek FIDIC v českém právním prostředí, pro své klienty zejména zajišťujeme přípravu a změny smluv o dílo založených na smluvních podmínkách FIDIC.

Náš tým poskytuje klientům rovněž poradenství ve všech aspektech jejich realitních transakcí. Hlavní doménou našich služeb je poradenství při akvizici nemovitostí prostřednictvím přímého prodeje, převodu podniku či obchodního podílu, development realitních projektů, včetně stavebních povolení, smluv o dílo, kupních a nájemních smluv (včetně pronájmu nebytových prostor v obchodních centrech), a řešení sporů týkajících se nemovitostí, kompletní zabezpečení smluvní dokumentace pro investory, developery, kupující, prodávající, nájemce nebo pronajímatele, včetně specializovaných smluv s architekty, manažery projektů a správci nemovitostí.

Zabýváme se intenzivně:

 • poradenstvím při vytváření společných podniků a partnerství mezi investory pro účely realizování jedné či více investičních akcí či developerských projektů;
 • poradenstvím při financování projektů, zejména formou úvěrů a souvisejícího zajištění;
 • právními audity za účelem zjištění a eliminace rizik při realitních transakcích;
 • zastupováním klientů před státními orgány při zajišťování veškerých veřejnoprávních povolení v rámci územního, stavebního a souvisejících řízení;
 • správou a vymáháním pohledávek z nájemních smluv (zejména u nebytových prostor).

Reference

 • Zastupování investora ve složitých soudních sporech a v insolvenčním řízení týkajících se akvizice největšího středoevropského outletového centra "Galleria Moda", které se nachází v blízkosti pražského letiště a jeho následného zprovoznění;
 • Zastupování významného izraelského developera v rozhodčím řízení s generálním dodavatelem stavebních prací dle rozhodčích a smírčích pravidel Mezinárodního rozhodčího soudu Rakouské hospodářské komory. Hodnota sporu činila cca 33 miliónů EUR;
 • Poskytování komplexních právních služeb Eiffage Construction Česká republika, s.r.o., dceřiné společnosti významné francouzské stavební společnosti působící v pozemním stavitelství i dopravní infrastruktuře, a to i při jejích obchodních vztazích nejen v ČR ale i v Polsku a na Slovensku;
 • Úspěšné zastupování insolvenčního správce dlužníka ve sporu proti investorovi, který neoprávněně čerpal bankovní záruku zajišťující odstraňování záručních vad díla občanské vybavenosti (městské plovárny). Hodnota sporu činila 100 000 000,- Kč;
 • Úspěšné zastupování insolvenčního správce dlužníka ve sporu týkajícím se ukončení smlouvy o dílo ohledně bytového projektu v Praze. Spor se týkal vypořádání hodnoty nezaplacených stavebních prací a neoprávněného čerpání bankovní záruky. Hodnota sporu přesahovala 47 mil. Kč;
 • Zastupování společnosti Centrum Krakov a.s. ve věcech týkajících se zprovoznění a pronájmu obchodního centra v Praze.

 

© Tomaier Legal 2024
Abychom Vám mohli nabídnout kvalitní služby a pokročilé funkce, využíváme cookies. Prohlížením tohoto webu s tímto souhlasíte.
Rozumím
x