Náš tým

Mgr. Jan Tomaier

Mgr. Jan Tomaier
advokát a partner

jan.tomaier@tomaierlegal.cz
+420 224 325 708
+420 602 432 930
LinkedIN

Specializace:

  • Občanské a obchodní spory (litigace a arbitráže), insolvence, správní právo
  • Právo nemovitostí a stavební právo
  • Autorské právo
  • Pojišťovnictví

Jan Tomaier je doporučovaným právníkem v oblasti řešení sporů

(Chambers Global, vyd. 2010: Jan Tomaier udělal dojem svým svědomitým a pozitivním přístupem: Bere do úvahy veškeré skutečnosti a rizika a okouzluje svou podrobnou argumentací).

Publikace:

  • Chce se naše vláda vyhnout hrazení náhrady škody v důsledku krizových opatření nařizovaných během nouzového stavu? Epravo.cz, 26.3.2020
  • Ještě jednou k uplatňování pohledávek z pozastávek v insolvenčním řízení Epravo. cz, 7.2.2014 (spoluautorství s Matúšem Hanuliakem)
  • Spotřebitelské soutěže: Jak se nespálit, když si hrajete s náhodou. TÝDEN.cz, 17.12.2013
  • The Dispute Resolution Review (kapitola o České republice). Páté vydání.
    Londýn: Law Business Research, 2013 (spoluautorství s Matúšem Hanuliakem)
  • Uplatňování pohledávek z pozastávek v insolvenčním řízení Epravo.cz magazine č 2/2013, str. 108-109, a Epravo.cz, 27.5.2013 (spoluautorství s Matúšem Hanuliakem)
  • The Dispute Resolution Review (kapitola o České republice). Čtvrté vydání
    Londýn: Law Business Research, 2012 (spoluautorství s Matúšem Hanuliakem)
  • Povinnost managementu obchodních společností podat insolvenční návrh, Stavebnictví č. 03/12, str. 55-56
  • Předběžné opatření jako nástroj obrany dlužníka před šikanózním insolvenčním návrhem, Epravo.cz, 7.7.2011 (spoluautorství s Matúšem Hanuliakem)
  • The Dispute Resolution Review (kapitola o České republice). Třetí vydání.
    Lodýn: Law Business Research, 2011 (spoluautorství s Matúšem Hanuliakem)
  • Getting the Deal Through: řešení sporů (kapitola týkající se České republiky), vyd. 2008
  • Placení náhradních autorských odměn v tiskové reprografii (Právní rádce č. 10/2007)
  • Volný pohyb sportovců v Evropské unii (diplomová práce, 2004)

Vzdělání, členství v profesních organizacích:

2008
Česká advokátní komora (advokát)

1999 - 2004
Univerzita Karlova,
Právnická fakulta - Právo a právní věda (Mgr.)

2003
Université Panthéon - Assas Paříž II - 
Kurz Úvod do francouzského práva, se specializací na francouzské právo občanské, obchodní, trestní, správní, ústavní a právo lidských práv

Jazyky:

  • angličtina
  • francouzština

Další:

  • Člen INSOL Europe (2012)
  • Člen Austrian Arbitration Association (2011)
  • Člen NAI Young Arbitration Practitioners (NAI Jong Oranje) (2011)
  • Člen ICC Young Arbitrators Forum (2011)
  • Člen Young International Arbitration Group při The London Court of International Arbitration (2011)
  • Rozhodce ve Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot (2010)
  • Člen ASA below 40, skupiny mladých arbitrážních právníků sdružených pod Švýcarskou arbitrážní asociací (2008)


Zkušenosti:

   

9/2011
Společník Tomaier Legal advokátní kancelář s.r.o.

4/2010 - 8/2011
Zakládající partner advokátní kanceláře Tomaier & Tomaierová

2007 - 3/2010
Senioír právník, BBH, advokátní kancelář, v.o.s., Praha

2005 - 2007
Junior právník, BBH, advokátní kancelář, v.o.s., Praha

11/2001 - 2004
Právní asistent, BBH, advokátní kancelář, v.o.s., Praha

3/2001 - 11/2001
Právní asistent, advokátní kancelář JUDr. Zdeňky Bednářové, Praha

JUDr. Klára Tomaierová

JUDr. Klára Tomaierová
advokát a partner

klara.tomaierova@tomaierlegal.cz
+420 224 325 708
+420 723 259 063
LinkedIN

Specializace:

  • Obchodní právo - obchodní společnosti, obchodní závazky 
  • Občanské a obchodní spory
  • Pracovní právo
  • Právo nemovitostí a stavební právo
  • Trestní právo
  • Rodinné právo

Zkušenosti:

9/2011
Společník Tomaier Legal advokátní kancelář s.r.o.

4/2010 – 8/2011
Zakládající partner advokátní kanceláře Tomaier & Tomaierová

8/2009 - 3/2010
Samostatný advokát

8/2008 – 8/2009
Advokát, Advokátní kancelář Řanda Havel Legal s.r.o., Praha

12/2006- 7/2008
Ředitel právního oddělení stavební skupiny COLAS v České republice

2/2006 - 11/2006
Advokátní koncipient, Advokátní kancelář HKDW Legal s.r.o., Praha 

8/2004 – 1/2006
Advokátní koncipient, Advokátní kancelář JUDr. Zdeněk Jankovský, Praha

Publikace:

Vzdělání, členství v profesních organizacích:

  • 2012: Česká advokátní komora (mediátor)
  • 2008: Česká advokátní komora (advokát)
  • 2005: Univerzita Karlova, Právnická fakulta – Právo a právní věda (JUDr.)
  • 1999 – 2004: Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta - Právo (Mgr.)

Jazyky:

  • angličtina
  • němčina

Tomáš Urban

Mgr. Tomáš Urban
advokát

tomas.urban@tomaierlegal.cz
+420 224 325 708
+420 724 585 374

Specializace:

  • Sporné řízení (rozhodčí řízení, řízení před obecnými soudy)
  • Obchodní právo - obchodní závazky, obchodní společnosti
  • Ochrana hospodářské soutěže, telekomunikace
  • Pojišťovnictví
  • Zdravotnictví

Zkušenosti:

Od 4/2015
Spolupráce s Tomaier Legal advokátní kancelář s.r.o.

12/2010 - 3/2015
Senior advokát, BBH, advokátní kancelář, s.r.o.

2006 - 2010
Junior právník, BBH, advokátní kancelář, v.o.s., Praha

2005 – 2006
Právní asistent, BBH, advokátní kancelář, v.o.s., Praha

11/2001 - 09/2004
Právní asistent, advokátní kancelář JUDr. Zdeňky Bednářové, Praha

Vzdělání, členství v profesních organizacích:

2009: Česká advokátní komora (advokát)

2005 – 2009: Česká advokátní komora (advokátní koncipient)

1999 – 2005: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta - Právo a právní věda (Mgr.)

Jazyky:

  • angličtina
  • čeština (mateřský jazyk)

Mgr. Pavel Janků

Mgr. Pavel Janků
advokát

pavel.janku@tomaierlegal.cz
+420 224 325 708
+420 731 657 583

Specializace:

  • Občanské a obchodní spory, správní právo
  • Korporátní právo, fúze, akvizice
  • Právo nemovitostí a stavební právo
  • Právo duševního vlastnictví
  • Smluvní právo

Zkušenosti:

06/2017
Advokát, Tomaier Legal advokátní kancelář s.r.o.

2014 – 2017
Advokát, ŘANDA HAVEL LEGAL advokátní kancelář s.r.o, Praha

2011 – 2014
Advokátní koncipient, ŘANDA HAVEL LEGAL advokátní kancelář s.r.o, Praha

2009 – 2010
Právní asistent, Továrek, Horký a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., Brno

2008
Právní asistent, Vašíček, Frimmel & Honěk, advokátní kancelář, Brno

Publikace:

  • Autorské dílo vytvořené zaměstnanci, Epravo.cz, 5. 4. 2017 * Nabytí nemovitosti od neoprávněného, Epravo.cz Magazine, 3/2016, s. 107-109 * Předkupní právo a důsledky jeho porušení, Epravo.cz, 3. 8. 2016 * Důsledky porušení zákazu postoupení pohledávky, Epravo.cz, 30. 12. 2015 * Mezinárodní ochrana investic a odpovědnost státu, Právní rádce, 13. 11. 2015 * Nabytí vlastnického práva k předmětu díla, Epravo.cz, 6. 5. 2015 * Povaha zápisů do obchodního rejstříku na úsvitu rekodifikace a dnes, Epravo.cz, 9. 5. 2012
  • Reklama a nekalá soutěž (diplomová práce, 2011)

Vzdělání, členství v profesních organizacích

  • 2014: Česká advokátní komora (advokát)
  • 2011: Masarykova univerzita, Právnická fakulta – Právo a právní věda (Mgr.)

Jazyky:

  • angličtina

JUDr. Tomáš Pavelec

JUDr. Tomáš Pavelec
advokát

tomas.pavelec@tomaierlegal.cz
+420 224 325 708
+420 777 642 478
LinkedIn

Specializace:

  • Občanské a obchodní spory (litigace a arbitráže), insolvence, správní právo
  • Právo nemovitostí a stavební právo
  • Nekalá soutěž
  • Korporátní právo
  • Trestní právo

Zkušenosti:

10/2017
Advokát Tomaier Legal advokátní kancelář s.r.o.

2015 – 2017
Advokát Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář, Praha

2014 – 2015
Advokát CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář, Praha

2011 – 2014
Junior právník, JUDr. Jan Lukeš, Ph.D., advokátní kancelář, Praha

2011
Junior právník e|n|w|c NATLACEN WALDERDORFF CANCOLA v.o.s. – advokáti, Praha

2008
Právní asistent, PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář, Praha

Vzdělání, členství v profesních organizacích:

  • 2017: Univerzita Karlova, Právnická fakulta – Rigorózní řízení (JUDr.)
  • 2014: Česká advokátní komora (advokát)
  • 2011: Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta – Právo a právní věda (Mgr.)
  • 2010: Universität Salzburg, zahraniční studijní pobyt

Jazyky:

  • angličtina
  • němčina

Mgr. Jakub Kalányos

Mgr. Jakub Kalányos
advokátní koncipient

jakub.kalanyos@tomaierlegal.cz
+420 224 325 708
+420 605 331 743

Specializace:

  • Občanské a obchodní spory (litigace a arbitráže)
  • Insolvenční právo
  • Občanské právo
  • Obchodní právo (obchodní korporace, obchodní závazky)
  • Autorské právo

Zkušenosti:

12/2017
Advokátní koncipient, Tomaier Legal advokátní kancelář s.r.o., Praha

10/2017 - 11/2017
Advokátní koncipient, KŠD LEGAL advokátní kancelář s.r.o., Praha

2/2016 - 9/2017
Právní asistent, KŠD LEGAL advokátní kancelář s.r.o., Praha

3/2013 - 1/2016
Právní asistent, Advokátní kancelář DAJBYCH & JIRA, s.r.o., Praha

Vzdělání, členství v profesních organizacích:

  • 2017: Česká advokátní komora (advokátní koncipient)
  • 2017: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta - Právo a právní věda (Mgr.)

Jazyky:

  • angličtina
  • němčina

Vích

Mgr. Václav Vích
advokátní koncipient

vaclav.vich@tomaierlegal.cz
+420 224 325 708
+420 736 774 871

Specializace:

  • Občanské právo a občanskoprávní spory
  • Obchodní právo a obchodní spory (litigace a arbitráže)
  • Insolvenční právo
  • Právo nemovitostí a stavební právo
  • Korporátní právo
  • Trestní právo

Zkušenosti:

12/2018
Advokátní koncipient Tomaier Legal advokátní kancelář s.r.o.

2017 – 2018
Advokátní koncipient Purkyt & Co., advokátní a mediační kancelář, Praha

2014 – 2017
Právní asistent, Gürlich & Co. advokátní kancelář, Praha

Publikace:

  • Chce se naše vláda vyhnout hrazení náhrady škody v důsledku krizových opatření nařízených nařizovaných během nouzového stavu? Epravo.cz, 26.3.2020

Vzdělání, členství v profesních organizacích:

  • 2017: Masarykova Univerzita, Právnická fakulta – Právo a právní věda (Mgr.)

Jazyky:

  • angličtina

Skalík

Ing. Petr Skalík
claims specialist

petr.skalik@tomaierlegal.cz
+420 224 325 708
+420 737 225 529

Specializace:

  • Claim management
  • Řízení výstavbových projektů
  • Tvorba harmonogramů
  • Praktická aplikace FIDIC v českých podmínkách
  • Soudní znalec v oboru dopravních staveb

Zkušenosti:

2016 – 2018
Ředitel dceřiné společnosti DROMIL sp. z.o.o. v Polsku

2011 – 2013
Vedoucí střediska pro regiony Žilina, Trenčín, Prešov, Košice

2009 – 2010
Ředitel stavby, vedoucí střediska

2007 – 2009
Ředitel stavby, manažer projektu

2000 – 2002
Projektant, stavbyvedoucí

2002 – 2018
ALPINE BAU CZ a.s.: vedení staveb, středisek a dceřiné firmy v oblasti dopravních a pozemních staveb

2000 – 2002
EVECO-P: projekce a výstavba základnových stanic telekomunikačních sítí

Vzdělání, členství v profesních organizacích:

  • 2018: Složení zkoušky pro výkon funkce soudního znalce v oboru dopravních staveb
  • 2010: Vysoké učení technické Brno, Stavební fakulta – (Ing.)

Jazyky:

  • němčina
  • polština

Další:

  • Člen České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
  • Člen České asociace konzultačních inženýrů
  • Certifikát – smluvní podmínky na výstavbu pro stavební a inženýrská díla projektovaná objednatelem (Red book FIDIC 199)

Zuzana Musilová

Zuzana Musilová
office manager

zuzana.musilova@tomaierlegal.cz
+420 224 325 708
+420 774 027 287

   

Tereza Čechová

Tereza Čechová
manažer insolvencí

tereza.cechova@tpinsolvence.cz
+420 224 217 777
+420 601 188 127

   

Obrázek není k dispozici

Tereza Cinková
manažer insolvencí

tereza.cinkova@tpinsolvence.cz
+420 224 217 777
+420 601 188 127

   

zpět nahoru

 

© Tomaier Legal 2020
Abychom Vám mohli nabídnout kvalitní služby a pokročilé funkce, využíváme cookies. Prohlížením tohoto webu s tímto souhlasíte.
Rozumím
x