Insolvence a restrukturalizace

Insolvence a restrukturalizace

Svým klientům poskytujeme právní pomoc ve všech otázkách týkajících se insolvenčního práva (uplatňování pohledávek, zastupování dlužníků v insolvenčním řízení, incidenční spory, atd.).

Insolvence

Naše specializace v oblasti insolvenčního práva zahrnuje zejména:

 • posouzení situace a pomoc při restrukturalizaci při úpadkové situaci dlužníka;
 • doporučení možností řešení úpadku a příprava postupu řešení úpadku konkursem nebo reorganizací;
 • příprava a řádné uplatnění pohledávky v insolvenčním řízení, asistence při maximalizaci uspokojení v insolvenci;
 • asistence při obraně proti šikanóznímu insolvenčnímu návrhu a uplatnění škod tím vzniklých;
 • vypořádání vzájemných pohledávek při úpadku (i v situaci zákazu zápočtu vzájemných pohledávek);
 • uplatnění neuspokojených pohledávek za fyzickými osobami, které způsobily úpadek dlužníka, včetně zastoupení v trestním řízení;
 • poskytování poradenství při prodeji či akvizici podniku a dalších aktiv dlužníka v insolvenčním řízení;
 • asistence insolvenčním správcům spravujícím majetek úpadce;
 • pomoc při řešení vztahů z bankovních záruk zajišťujícím povinnosti dlužníka v úpadku;
 • zastupování v incidenčních sporech (spory o pohledávky i spory o majetek);
 • pomoc v případě přeshraniční insolvence.

Restrukturalizace

 • provádění auditů a poradenství vedoucí ke zlepšení řízení obchodní společnosti;
 • poskytování analýz minulých a současných projektů za účelem identifikace důvodů vedoucích ke ztrátovosti projektu a návrhu opatření k zamezení či omezení ztrát;
 • audit smluvní dokumentace a interních procesů za účelem zlepšení procesu řízení společnosti;
 • návrh opatření k omezení ztrát podniku.

Likvidace

 • zajištění ukončení podnikatelské činnosti;
 • vypořádání pohledávek a závazků;
 • zajištění služeb likvidátora a administrace společnosti v likvidaci.

Reference

 • Úspěšná obrana české dceřiné společnosti významné francouzské stavební společnosti v insolvenčním řízení zahájeném na základě šikanózního insolvenčního návrhu;
 • Právní poradenství insolvenčnímu správci v insolvenčním řízení ve věci Eiffage Construction Česká republika, s.r.o., významné stavební společnosti, v insolvenčním řízení zahájeném na základě jejího vlastního návrhu pro předlužení, včetně zastupování insolvenčního správce v desítkách incidenčních sporů;
 • Zastupování Eiffage Construction Česká republika, s.r.o., VOKD, a.s. a OHL ŽS a.s. v insolvenčním řízení iniciovaném dlužníkem Kamilem Šarayem. V tomto řízení dlužník uplatňoval pohledávku ve výši přesahující 1,2 mld. Kč vůči našim klientům;
 • Zastupování majitele outletového nákupního centra Galleria Moda u pražského letiště v insolvenčním řízení, včetně incidenčních sporů, sporů o náhradu škody a dalších soudních řízeních;
 • Zastupování ovládajících osob v insolvenčním řízení developerské společnosti při uplatňování pohledávek za dlužníkem;
 • Zastupování společnosti JDK, spol. s r.o. při uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení společnosti intaz – int. spol. s r.o., uplatňování náhrady škody proti jednateli dlužníka v trestním řízení a v civilním řízení;
 • Zastupování subdodavatelů generálního dodavatele stavebních prací při uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení a za ovládajícími osobami, které způsobily úpadek dlužníka;
 • Správa balíků pohledávek z klasifikovaných bankovních úvěrů v nominální hodnotě cca 600 mil. Kč, z nichž velká většina byla řešena v insolvenčním řízení.

 

© Tomaier Legal 2024
Abychom Vám mohli nabídnout kvalitní služby a pokročilé funkce, využíváme cookies. Prohlížením tohoto webu s tímto souhlasíte.
Rozumím
x