Novinky

ÚNOR 2014
Jan Tomaier a Matúš Hanuliak přispěli článkem „Ještě jednou k uplatňování pohledávek z pozastávek v insolvenčním řízení" do internetového deníku epravo.cz.

LEDEN 2014
Klára Tomaierová publikovala článek na téma „Nová pravidla ICC o mediaci". 

PROSINEC 2013
Úspěšně jsme zastupovali klienta ve sporu o vrácení prospěchu z neoprávněného čerpání bankovní záruky. Hodnota nároku dosahovala 100 mil. Kč. Spor byl ukončen úspěšným narovnáním.

Přispěli jsme do časopisu Marketing Sales Media na téma spotřebitelských soutěží: „Jak se nespálit, když si hrajete s náhodou".

SRPEN 2013
Na portálu Stavebni-forum.cz byla zveřejněna druhá část článku Kláry Tomaierové na téma „Mediace - efektivní způsob řešení sporů".

Klára Tomaierová publikovala na portálu Stavebni-forum.cz první část článku „Mediace – efektivní způsob řešení sporů“.

Jan Tomaier a Matúš Hanuliak přispěli do internetového deníku epravo.cz článkem na téma "Uplatňování pohledávek z pozastávek v insolvenčním řízení". Článek vyšel i v tištěném magazínu EPRAVO.CZ č. 02/2013.

ČERVENEC 2013
Jan Tomaier a Matúš Hanuliak publikovali článek o řešení sporů v České republice v publikaci „The Dispute Resolution Review“.

KVĚTEN 2013
The Legal500 a Chambers and Partners opětovně zařadili naši kancelář mezi doporučované advokátní kanceláře v oblasti řešení sporů. (zdezde a zde)

DUBEN 2013
Matúš Hanuliak se stal advokátem kanceláře odpovědným za francouzskou a slovenskou klientelu.

ŘÍJEN 2012
Nově poskytujeme služby i v oblasti mediace – Klára Tomaierová úspěšně absolvovala mediátorské zkoušky a je oprávněna poskytovat služby dle nového zákona o mediaci.

ZÁŘÍ 2012
Úspěšně jsme zastupovali insolvenčního správce v rozhodčím řízení proti developerovi bytového projektu v Praze o zaplacení částky přesahující 47 mil. Kč v souvislosti s řešením vypořádání vzájemných plnění po odstoupení od smlouvy o dílo a neoprávněným čerpáním bankovní záruky.

SRPEN 2012
Jan Tomaier se stal členem INSOL Europe, profesní organizace evropských specialistů v oblasti restrukturalizací a insolvencí.

DUBEN 2012
Prestižní publikace The Legal500 doporučuje advokátní kancelář TOMAIER LEGAL v oblasti řešení sporů.
The Legal500: Europe, Middle East & Africave svém vydání pro rok 2012 doporučuje advokátní kancelář Tomaier Legal v oblasti řešení sporů. 

Jan Tomaier a Iva Pokorná publikují v časopisu Stavebnictví č. 03/12 článek „Povinnost managementu obchodních společností podat insolvenční návrh“.

BŘEZEN 2012
V novém vydání prestižního žebříčku předních advokátních kanceláří Chambers Global 2012 jsme byli zařazeni mezi doporučované advokátní kanceláře v oblasti řešení sporů. Jan Tomaier se umístil mezi nejlepšími litigátory na českém trhu.http://www.chambersandpartners.com/Global/Editorial/46630#per_419956

ÚNOR 2012
Stali jsme se partnerem Rugby Clubu Tatra Smíchov

LEDEN 2012
Úspěšně jsme zastupovali nadnárodního výrobce plastových obalů ve sporu o pozemky, které se nacházejí pod jeho výrobním areálem v České republice.

Úspěšně jsme zastupovali majitele unikátního postupu při zpracování keramického odpadu v rozhodčím řízení proti zpracovateli tohoto odpadu, ve kterém žalobce nárokoval náhradu škody a smluvní pokuty z důvodu porušení smlouvy o dílo. 

PROSINEC 2011
Global Law Experts, přední průvodce mezi právními odborníky, doporučuje Jana Tomaiera pro oblast občanského práva.

LISTOPAD 2011
Iva Pokorná publikuje o ochranných známkách, více zde.

ZÁŘÍ 2011
Změnili jsme právní formu podnikání: od září 2011 poskytujeme právní služby jako společníci Tomaier Legal advokátní kancelář s.r.o.

SRPEN 2011
Přestěhovali jsme se do nových kanceláří – nově nás najdete na adrese Classic 7 Business Park, budova E/F, Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha 7. Těšíme se na Vaší návštěvu!

ČERVENEC 2011
Jan Tomaier a Matúš Hanuliak publikovali na epravo.cz článek „Předběžné opatření jako nástroj obrany dlužníka před šikanózním insolvenčním návrhem“.

Náš tým posílila nová koncipientka Iva Pokorná

Jan Tomaier a Matúš Hanuliak publikovali článek o řešení sporů v České republice v publikaci „The Dispute Resolution Review, Third Edition“.

KVĚTEN 2011
Poskytovali jsme úspěšně právní služby nadnárodní stavební společnosti při komplikovaném mimosoudním vyrovnání ohledně platby nezaplacené části smluvní ceny za stavbu prestižního rezidenčního projektu v Ostravě. Předmět sporu dosahoval 2,6 milionů EUR.

BŘEZEN 2011
Jan Tomaier byl opětovně zařazen mezi nejvýznamnější právníky v České republice. Prestižní ratingová agentura Chambers & Partners doporučuje Jana Tomaiera pro oblast řešení sporů.

Úspěšně jsme zastupovali významnou nadnárodní stavební společnost v insolvenčním řízení, které proti ní bylo zahájeno na základě šikanózního insolvenčního návrhu.

LISTOPAD 2010
Měníme sídlo kanceláře. Nově nás najdete ve Vodičkově 1935/38, Praha 1.

ZÁŘÍ 2010
Úspěšně jsme pro našeho klienta, významnou nadnárodní stavební firmu, dořešili vypořádání doplatku ceny díla rezidenčního projektu v Praze. Hodnota sporu přesahovala 1 milión EUR.

SRPEN 2010
Úspěšně jsme zastupovali našeho klienta, významnou nadnárodní stavební společnost, ohledně vypořádání ceny díla prestižního rezidenčního projektu v Bratislavě. Hodnota sporu přesahovala 4,7 mil. EUR.

ČERVEN 2010
Podíleli jsme se na úspěšném zastupování investora z významné nadnárodní developerské skupiny v mezinárodní arbitráži s významnou nadnárodní stavební společností ohledně výstavby lukrativního rezidenčního a kancelářského projektu v Praze. Hodnota sporu přesahovala 31,8 mil. EUR.

DUBEN 2010
Jan Tomaier a Klára Tomaierová zahajují činnost společné advokátní kanceláře.

LEDEN 2010
Prestižní ratingová agentura Chambers and Partners hodnotící kvalitu poskytovaných právních služeb v jednotlivých zemích zařazuje Jana Tomaiera mezi doporučované právníky v ČR v oblasti řešení sporů a arbitráží.